2,3 mln Polaków żyje za mniej niż 550 złotych

6 proc. Polaków nie stać na zaspokojenie swoich najbardziej podstawowych potrzeb – wynika z danych GUS.

Oznacza to, że aż 2,3 mln naszych rodaków ma na swoje miesięczne utrzymanie mniej niż 550 zł miesięcznie.

18 października przypada Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. Jak wynika z danych GUS, w Polsce mamy w tej kwestii duże pole do popisu, ponieważ w skrajnym ubóstwie żyje 6 proc. naszych rodaków, czyli aż 2,3 mln osób.

 

Co Urząd rozumie jako skrajne ubóstwo? Życie poniżej minimum egzystencji, czyli za mniejszą kwotę niż taka, która pozwala na zaspokojenie najbardziej minimalnych potrzeb, jak: jedzenie, odzież, leki czy czynsz. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych określił, że w 2015 r. wynosiła ona 550 zł dla gospodarstwa jednoosobowego, a dla rodziny z dwójką dzieci – 1500 zł na miesiąc.

Kryteria biedy

Jak podkreślała w rozmowie z IAR Anna Bieńkuńska z departamentu badań społecznych i warunków życia w GUS, ubóstwo w Polsce jest mierzone na podstawie wielu kryteriów. Urząd analizuje m.in. warunki mieszkaniowe, możliwość korzystania z płatnej pomocy medycznej, zakupu przepisanych leków, wyjazdu z rodziną na tydzień wakacji raz w roku czy zakupu książek. Ekspertka wkazała, że mieszkańców ośmiu na 100 gospodarstw domowych, dotyczy co najmniej 10 z 30 wymienionianych przez GUS przejawów złych warunków życia.

2,3 mln Polaków żyje za mniej niż 550 złotych

Szczegółowe wyniki badania GUS wskazują, że wielu polskim rodzinom brakuje pieniędzy na zapewnienie części swoich postawowych potrzeb. Jak się okazuje, w co piątym gospodarstwie domowym nie wystarczyło środków na wizyty u lekarzy specjalistów np. u stomatologa, natomiast jedna na dziesięć rodzin nie mogła sobie pozwolić na zakup leków przepisanych przez lekarza. Ponadto, co dziwiąte gospodarstwo domowe nie spełniało postawowych wymogów sanitarnych, a aż jednej trzeciej rodzin nie było stać na tygodniowy wyjazd na wakacje.

26 procent rodzin ledwie wiąże koniec z końcem

GUS bada ubóstwo w Polsce co cztery lata. Ubiegłoroczne wyniki są nieco lepsze niż te z 2011 r. W zeszłym roku godpodarstwa domowe, które nie były w stanie lub miały trudności, aby związać koniec z końcem stanowiły 26 proc. ogółu, podczas gdy pięć lat temu było ich 4 proc. więcej. Jak wynika z danych GUS, mniej rodzin zaciągało także pożyczki i kredyty na pokrycie podstawowych wydatków, takich jak: opłaty rachunków czy zakup żywności. Można więc stwierdzić, że sytuacja Polaków ulega wolnej, ale stopniowej poprawie. Co zrobić, aby ją przyspieszyć?

Polacy, zapytani w badaniu o oczekiwaną formę pomocy, w pierwszej kolejności wskazywali na wsparcie bezrobotnych w znalezieniu pracy, zaraz potem na zwiększenie: pomocy w opiece nad osobami niepełnosprawnymi i przewlekle chorymi, dostępności bezpłatnych usług medycznych i wsparcia seniorów. Pomoc w postaci zasiłków znalazła się w ogólnym zestawieniu dopiero na piątym miejscu.

Źródło: IAR, bankier.pl